น้ำมันหล่อลื่น

  • PE Lubricant

    น้ำมันหล่อลื่น PE

    น้ำมันหล่อลื่นของ JOYSUN มีผลการหล่อลื่นที่ดีสมบัติเชิงกลที่ดี ในฐานะที่เป็นน้ำมันหล่อลื่นไม้ - พลาสติกผลิตภัณฑ์นี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลของเรซินเมทริกซ์และปรับปรุงพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ พื้นระเบียง PE WPC